in

Nederlands mist kansen door laag aandeel vrouwen in IT

Vergeleken met andere sectoren, en vergeleken met de IT-sector in andere landen, is het aandeel van Nederlandse vrouwen in de IT op alle niveaus extreem laag.

Daarnaast heeft het bedrijfsleven nu behoefte aan specialisten die een brug kunnen slaan tussen business en IT, waar vrouwen een belangrijke rol in kunnen spelen. Met het Nyenrode RightBrains Certificate Program moedigen Nyenrode Business Universiteit en RightBrains talentvolle vrouwen aan de stap naar het digitale domein te zetten.

Kansen in het digitale domein
Een onderzoek van landelijk expertisebureau VHTO wijst uit dat het aandeel vrouwen in de IT, in vergelijking met andere sectoren en de IT-sector in andere landen, extreem laag is. “Vrouwen kiezen niet bewust voor een studie of carrière in de IT. Hierdoor mist ons land kansen”, aldus Geke Rosier, oprichter van RightBrains, een platform voor organisaties die investeren in diversiteit en vrouwen met digitale ambities. “Technologische ontwikkelingen en business trends vereisen competenties en vaardigheden die steeds vaker buiten de traditionele IT-scholing liggen. Met het Nyenrode RightBrains Certificate Program (NRCP) willen wij talentvolle vrouwen aanmoedigen de stap naar het digitale domein te laten zetten.”

Meer RightBrains in de IT
IT is nog steeds een mannenbolwerk. Daar moeten we van af. Omwille van innovatie en diversiteit, maar ook om de carrière van vrouwen een boost te geven, stellen prof. dr. Désirée van Gorp en dr. Ir. Henk Kievit, respectievelijk Academic Director en Program Director van het RightBrains Certificate Program. “Het bedrijfsleven heeft behoefte aan specialisten die een brug kunnen slaan tussen business en IT”, zegt Kievit. “We moeten af van die eenzijdigheid in het management en toe naar meer diversiteit aan de top. Dan creëer je een mooie mix van kwaliteiten.”

Onbenut talent
Van Gorp: “We merken dat er veel animo voor is: in een omgeving met alleen vrouwen je kennis over de IT vergroten, in combinatie met bedrijfskunde en persoonlijke coaching. Juist omdat we in Nederland zo weinig vrouwen hebben in het digitaal management, is het ook nodig. We laten nu zoveel talent onbenut. En andersom: als je de ambitie hebt om door te groeien naar management, moet je vertrouwd zijn met digitalisering. Anders mis je de boot.”

Financiele uitdagingen en oplossingen voor de groeiende ondernemer

Dixons sluit ook resterende winkels