in

Microsoft richt spotlights op zichzelf

Geen nieuwjaarsconcert meer voor de vaste relaties maar een raadselachtig partner event dat in het teken stond van spotten. Vliegveld Valkenburg was de sfeervolle locatie waar Microsoft zijn relaties op het jaarlijkse feestje ontving, om vervolgens bij monde van directeur Theo Rinsema de spotlights op de eigen organisatie te richten. De economische crisis bestempelde Rinsema als een reset van de maatschappij die niet zo maar uitgezeten kan worden. Bedrijven moeten actief veranderen, zo is hij van mening.

Het nieuwe werken, dat Microsoft voorstaat, wordt tegen het licht gehouden door een adviesraad, de Raad van Anders. Achttien jongeren in de leeftijd van zestien tot twintig jaar hebben drie maanden gekeken en meegesproken over het nieuwe werken. Rinsema constateert dat er een gapend gat is tussen onderwijs en praktijk op het gebied van het nieuwe werken. In het gesprek met de leden van de Raad van Anders blijkt jongeren onwennig staan tegenover de grote vrijheid die het nieuwe werken met zich meebrengt. Reden voor Rinsema om op te merken dat Wij van Microsoft al snel denken dat wij het allemaal zo goed doen maar dat in de praktijk mensen er heel anders tegen aan kijken.

Microsoft Nederland is sinds circa drie jaar een nieuwe koers ingeslagen: Het Nieuwe Werken. Dit betekent flexibel en plaats- en tijdongebonden werken. Bij deze verandering is vooral nadruk gelegd op de ontwikkeling van de organisatie, het aanpassen van leiderschapstijl, de manier van werken en de stijl van samenwerken. Het nieuwe kantoor van Microsoft veranderde van een traditionele werkplek naar vooral een ontmoetingsplaats.

Marco den Engelsman

LG Arena in 3D

Optische muis in regenboogkleuren