in

Markt voor CE herstelt

Na afsluiting van het derde kwartaal van 2009 is er een kleine opleving te zien in de omzet voor het totaal aan “technical consumer goods” (consumenten-elektronica en huishoudelijke apparaten). De omzet groeide van 2,19 miljard in het tweede kwartaal naar 2,3 miljard in het derde kwartaal. Dit is echter een daling van 7,5% ten opzichte van het derde kwartaal in 2008. 

De stijging van het complete pakket van consumentenelektronica en huis-houdelijke apparaten in het GfK onderzoek over het derde kwartaal is vooral een gevolg van een lichte toename van bruingoed producten die in omzet iets gestegen zijn ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 (2,3%). De eerste drie kwartalen van 2009 samen laten nu een omzetdaling zien van 8,1% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2008.

Kabels met een twist

Mini nachtkijker van Minox