in

Week van de alfabetisering: een mobieltje dat voorleest

Laaggeletterden kunnen voortaan met hun mobiele telefoon gedrukte teksten laten voorlezen. Met de introductie van de k-Reader wordt hun zelfredzaamheid een stuk groter. k-Reader is slimme software voor de mobiele telefoon, waarmee het mogelijk is tekst van papier te laten voorlezen. Deze reader software wordt geïnstalleerd op de Nokia N82 GSM. De software is los te koop of met de Nokia N82. De software wordt nog doorontwikkeld voor toepassing op andere mobiele telefoons.

Het leesmobieltje is voorzien van de nieuwste software voor tekstherkenning en tekst-naar-spraak. Een document of krantenartikel wordt nagenoeg foutloos omgezet in tekst, die vervolgens hardop wordt voorgelezen. In het scherm wordt het woord dat wordt voorgelezen met een kleurmarkering getoond. Dat geeft extra houvast voor mensen met een leesprobleem.

k-Reader is een doorbraak voor mensen met leesproblemen zoals dyslexie of laaggeletterdheid. Door het luisterend lezen van brieven, notas, folders, bijsluiters, productinformatie, werkinstructies of artikelen uit tijdschriften kunnen mensen die niet of niet goed kunnen lezen de inhoud toch begrijpen. Zelfs affiches of informatieborden kunnen worden voorgelezen. Als je het oordopje gebruikt, merkt niemand er iets van.

Voor meer informatie en een demo video: www.lexima.nl/products/105/k-reader-leesmobieltje.

PNY Mobility Pack

80 miljoen Nokia-bellers kunnen e-mail checken