in

Handboek voor e-books

Het e-book is in snel tempo populair aan het worden, vooral nu er ook meer content voor te downloaden is. Zelfs Amazons Kindle wordt nu breder beschikbaar dan in Amerika alleen. Uitgeverij InCT introduceert dan ook ‘E-books Handboek 2010’ van Michiel Hatenboer. Het gedrukte boek is te bestellen voor 39,50 euro op www.inct.nl of via het centraal boekhuis.

In dit naslagwerk komen alle aspecten van het digitale lezen aan bod. De verschillende e-readers en de software worden uitgebreid beschreven, en ook de productie en distributie, het beschermen van de auteursrechten en de businessmodellen voor het uitgeven van e-books worden onder de loep genomen. De geschiedenis en de toekomstige ontwikkelingen worden niet vergeten. Ook een ruim overzicht van het aanbod aan e-books in de verschillende software formaten ontbreekt niet.

Auteur: Michiel Hatenboer
Aantal pag: 266
Prijs: 39,50 euro
ISBN: 978-90-79055-06-7
Boek te bestellen: via www.inct.nl

De uitgave is ook verkrijgbaar als e-book. Dit is te bestellen via: www.ebook.nl en www.bol.com (isbn: 978-90-79055-07-4).

De auteur Michiel Hatenboer (1956) maakte aan het eind van de vorige eeuw als uitgeefmanager bij de ANWB voor het eerst kennis met het e-book. De eerste e-readers die hij in handen kreeg leken hem ideaal voor mobiele lezers. Het medium heeft hem sindsdien niet meer losgelaten. Met zijn adviesbureau PlanMedia levert hij adviezen aan uitgevers en grote informatieleveranciers over e-books, producten voor navigatiesystemen, content management en multimediale strategieën. Hij is ook actief als interim manager.

Samenwerking Denda Games en iWin

Dvd-projector voor mobiel entertainment