in

Gefragmenteerde informatie staat optimale customer experience in de weg

Onderzoek wijst uit: 61% van de Nederlandse managers heeft last van een versnipperd klantbeeld.

Zes op de tien managers zeggen te moeten werken met gefragmenteerde informatie waardoor het lastig is een eenduidig klantbeeld te realiseren. Dit staat een goede klantbeleving in de weg. Dit blijkt uit onderzoek van low-code specialist USoft onder 540 managers werkzaam bij Nederlandse ondernemingen. USoft stelt met haar low-code ontwikkelplatform organisaties in staat om op basis van relevante informatie op het juiste moment in te spelen op de wensen van de klant.

De helft (51%) van de managers geeft aan dat hun klanten een snellere service verwachten dan zij kunnen leveren. En 44 procent is van mening dat het tempo waarin de verwachtingen van de klant veranderen moeilijk is bij te houden. Uit het onderzoek komen verschillende oorzaken naar voren. Naast een versnipperd klantbeeld, speelt ook het feit dat IT-systemen als eilanden functioneren een kwart (24%) van de managers parten. Hierdoor verloopt de integratie tussen afdelingen als sales en marketing bijvoorbeeld moeizaam.

Persoonlijke benadering

De verwachtingen van de klant zijn hoog, heel hoog. Iedereen is gewend aan de dienstverlening van grote e-commerce spelers die een persoonlijke benadering en innovatieve dienstverlening bieden. Twee derde van de ondervraagde managers bevestigt deze trend: hun klanten rekenen op een vergelijkbaar niveau van dienstverlening. Organisaties weten doorgaans goed wat er nodig is voor een optimale customer experience. 81 procent ziet een persoonlijke benadering als een zeer belangrijk element van een goede customer experience, evenals een snelle service (81%). Daarnaast wordt real-time informatievoorziening door 77 procent van de managers als relevant beschouwd.

Snelheid van handelen

Hoewel deze elementen dus goed op het netvlies staan, komt het niet tot een succesvolle uitvoering. Zo ontbreekt het vaak aan een moderne IT-omgeving waardoor data-uitwisseling complex is en innovaties moeizaam van de grond komen, zo bevestigt ruim driekwart van de managers (78%). Er zijn teveel belemmeringen in de IT-omgeving. Veel data moet dus min of meer handmatig gekoppeld worden om tot waardevolle inzichten te komen. Dit zorgt voor vertraging en verhoogt de kans op fouten.

Flexibele IT-omgeving

“Juist voor een goede informatievoorziening heb je een flexibele IT-omgeving nodig, waarbij systemen zoals verkoop, logistiek en CRM geïntegreerd zijn. Ook wil je in staat zijn om snel applicaties te ontwikkelen wanneer de business daarom vraagt”, zegt Hans Canisius, CEO van USoft. “Door low-code softwareontwikkeling in te zetten, kun je snel en gericht kritische applicaties ontwikkelen en aanpassen die medewerkers in staat stellen de klant optimaal te bedienen. Daar komt bij dat je snel kunt reageren op ontwikkelingen in de markt. Zo kun je een antwoord formuleren op de snel veranderende wensen van de klant en blijf je relevant.”

Over het onderzoek

USoft deed onderzoek onder 540 managers in Nederland, bij organisaties met meer dan 50 medewerkers. Bijna de helft is afkomstig van organisaties met meer dan 250 medewerkers.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading…

0

Hoe maak je een onkraakbaar wachtwoord in 2022?

De AURA projector van XGIMI zet nieuwe standaard in home entertainment